Architetture di frontiera, junij 2021

Home / Nekategorizirano / Architetture di frontiera, junij 2021

Meta Kutin je imela predavanje na arhitekture minimalnega, izčiščenega detajla v okviru Architteture di frontiera, junija 2021.

V predavanju je opozorila na potrebo po ohranjanju tradicionalnih arhitekturnih detajlov in z njimi povezanih obrtnih znanj v lokalnem okolju. Še posebno v današnjih hitro se spremenjajočih se okoliščinah, ko se tradicionalne dejavnosti domačinov umikajo turizmu in potrošnji. Sodobni in tradicionalni detajl se v arhitekturi ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Stremeti je potrebno k rešitvam, ki ne vodijo v slogovni minimalizem, temveč v minimum , se pravi v izčiščenost arhitekturnega koncepta, izvedbenega detajla in misli, ki stoji za njima.

Related Posts

Leave a Comment