Kako mislimo arhitekturo

Srečni živijo dlje. Sreča je, če občutijo veselje do domovanja, prebivanja, druženja. Sreča je, če so lahko duhoviti. Vse te lepe, srečne reči se godijo nekoč in nekje, v času in predvsem prostoru. Varnost, uporabnost in lepoto, ki že od antike opredeljujejo arhitekturne stvaritve, spoštujemo tudi danes, a jih tudi na novo osmišljamo.

V kaj verjamemo? V  “tiho arhitekturo” – v zadržano zasnovane prostore, takšne, ki se ne vsiljujejo s kričečimi barvami in ekspresivnimi oblikami. Spoštujemo domačnost naravnih materialov in uporabnost spodbujeno z nevsiljivimi detajli. Prizadevamo si za arhitekturo, ki se staplja z lokacijo, raste in se razvija skupaj z naročnikom, z njegovim odnosom do bitja in žitja. Prizadevamo si za takšno arhitekturo, ki jo je moč vzeti za svojo, že medtem, ko nastaja. Iščemo prostorske zasnove, ki nam polepšajo dan, sleherni dan.

S stalnim timom zunanjih sodelavcev  projektiramo družinske hiše in oblikujemo interiere, prenavljamo stanovanja. Posebej se posvečamo arhitekturnim vprašanjem povezanim s pogosto prezrtim vidikom bivanja  – vseživljenjskim učenjem in osebnostno rastjo v vseh obdobjih življenja.

Meta Kutin, m.i.a.

Je pooblaščena arhitektka, vpisana v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije pod številko A-2108.

Magistrirala je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, leta 2009. Med študijem je za delo v seminarju dunajskega prof. Heinza Tesarja prejela mednarodno študentsko nagrado Piranesi.

Po diplomi je pridobila status samostojne kulturne ustvarjalke na področju arhitekture.

Leta 2011 je v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) zasnovala arhitekturni program namenjen razvijanju kritičnega odnosa do grajenega prostora. Redno ga obiskuje preko 60 študentov. Raziskovalni projekti vodeni v teh okvirih so pritegnili pozornost domače in mednarodne javnosti.

Inovativno delo na UTŽO jo je spodbudilo, da se je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani vpisala v interdisciplinarni doktorski študij. Raziskuje vpliv odprtosti prostora na uspešnost izobraževanja starejših.

Od leta 2011 so-ureja spletni portal Trajekt, ki obravnava tematike, povezane z  urejanjem prostora. Razen za portal Trajekt piše tudi za druge strokovne revije, Oris, Hiše, Outsider, AB-Arhitektov Bilten, AR-Arhitektura Raziskave. Sodeluje na mednarodnih konferencah.

Med leti 2011 in 2016 je kot partnerica delovala v projektivnem biroju Skupaj arhitekti d.o.o.

Od leta 2017 deluje samostojno, v okviru projektantskega podjetja M-Kutin Ljubljana d.o.o.

Zanima jo vse, kar povezuje prostor in ljudi v njem.